JOOST SWARTE

De vermaarde kunstenaar Joost Swarte ontwierp speciaal voor de Oosterkerk in Hoorn een nieuw glas-in-lood-raam. Over het ontwerpen van het raam is een korte film gemaakt, initiatiefnemers hiervoor zijn de Oosterkerk, het Westfries Museum en Pop-up museum Expoost. Een mooi voorbeeld van kruisbestuiving vanuit Cultuur Hoorn (het samenwerkingsverband van alle Hoornse culturele organisaties). De film duurt ongeveer 10 minuten en draait bij alle drie de locaties. Bij Expoost is tevens een overzichtstentoonstelling van het werk van Joost Swarte te zien.
Image module
Image module
Image module
Image module
Concept | productie | camera | montage